Politica Mediambiental

Ofi3 compta amb gestors autoritzats de residus adaptats a la normativa de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

Tots els nostres productes i consumibles, posseeixen el segell CE, Blue Angel Mark i Energy Star.


A Ofi3 som conscients de la importància que té el reciclatge per al nostre planeta i compta amb:

- Programa de Reciclatge de Tòner
- Reciclatge de Màquines Usades
- Reciclatge de Materials d'Embalatge